Global

Wprowadzenie

ZTE Corporation i jej spółki zależne (zwane łącznie "ZTE", "nas", "my" i "nasze") szanują Twoją prywatność i traktują bezpieczeństwo Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników podczas korzystania z naszych produktów i / lub usług w oparciu o Twoją zgodę, stosunek umowny, uzasadnione interesy lub inne stosowne podstawy prawne.

Polityka Prywatności ZTE (zwana dalej "Zasadami") opisuje, w jaki sposób zbieramy, używamy, przechowujemy, udostępniamy i przekazujemy dane osobowe użytkownika oraz w jaki sposób zapewniamy mu do nich dostęp, możliwość aktualizacji, usunięcia i zabezpieczenia informacji o sobie.

Przed przesłaniem swoich danych osobowych do ZTE należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą Politykę. Ponadto, aby uzyskać najnowszą aktualizację tej Polityki należy wejść na naszą stronę internetową.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku ze stronami internetowymi, produktami i usługami ZTE, które wyświetlają lub zawierają linki do niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka pomoże Ci zrozumieć następujące treści:

1. Jak zbieramy i używamy twoich danych osobowych.
2. W jaki sposób używamy plików cookie i innych podobnych technologii.
3. Jak dzielimy się, przekazujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.
4. Jak uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych i zarządzamy nimi.
5. Jak chronimy i przechowujemy twoje dane osobowe.
6. W jaki sposób chronimy dane osobowe dzieci.
7. W jaki sposób Twoje dane osobowe są przesyłane przez granice.
8. Jak zaktualizować tę Politykę.
9. Jak się z nami skontaktować.

Ponieważ ZTE dostarcza różnorodne produkty i usługi, niniejsza Polityka może nie obejmować wszystkich możliwych scenariuszy przetwarzania danych osobowych. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście produktów i usług ZTE mogą być opisane w polityce prywatności powiązanych produktów lub usług lub mogą być ujawnione w każdym zawiadomieniu podanym podczas gromadzenia danych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@zte.com.cn

1. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania oznacza osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, na przykład przez podanie jej imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości, danych o lokalizacji i identyfikatora sieci, a także jej tożsamości ekonomicznej, kulturowej i społecznej. Twoje dane osobowe będą zbierane bezpośrednio lub pośrednio poprzez korzystanie z naszych produktów, usług lub stron internetowych lub podczas interakcji z nami na przykład dzwoniąc na naszą infolinię, tworząc konto strony internetowej, uczestnicząc w działaniach marki, dzięki tym działaniom Twoje dane osobowe zostaną nam bezpośrednio przekazane.

Ponadto, korzystając z plików cookie i innych technologii, nasze strony internetowe mogą pośrednio rejestrować twoje dane osobowe.

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Wypełnienia zamówienia zakupu.
2. Utworzenia i zarządzania Twoim kontem.
3. Rejestracji Twojego urządzenia w celach serwisowych.
4. Zapewnienia usług lub funkcji, o które prosiłeś.
5. Zapewnienia dostępu do naszej usługi subskrypcji informacji.
6. Zapewnienia Twoim urządzeniom naszej usługi obsługi posprzedażnej.
7. Zapewnienia konsultacji online, rekomendacji, reklamacji i innych usług dla klientów.
8. Wysyłania ważnych informacji o bezpieczeństwie lub aktualizuj usługi.
9. Analizy danych dostępu do usług, w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
10. Zapewnienia użytkownikowi komfort korzystania z naszych stron internetowych lub produktów.
11. Wyświetlania raportów o błędach i rozwiązania problemów z produktami.
12. Ulepszeniu naszych planów zapobiegania stratom i zwalczania nadużyć finansowych.
13. Przestrzegania i egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych.
14. Innych celach zatwierdzonych przez Ciebie.

W przypadku wykorzystywania danych osobowych do innych celów, niż te, które są określone w niniejszych Zasadach lub w celach niezgodnych z celami wcześniej zatwierdzonymi przez użytkownika, będziemy starać się uzyskać uprzednią zgodę na nasze produkty lub usługi.

Na przykład wyświetlimy możliwość aktualizacji za pomocą wyskakujących okienek lub pogrubionych czcionek a Ty możesz zaakceptować lub odrzucić aktualizację. Zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ale może to spowodować ograniczenie funkcji produktu lub usługi.

Użytkownik w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika bez jego uprzedniej zgody lub zgody:

1. Przetwarzanie informacji związanych z bezpieczeństwem narodowym lub obroną narodową.
2. Przetwarzanie informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym lub ważnym interesem publicznym.
3. Przetwarzanie informacji związanych ze śledztwem w sprawie kryminalnej, ściganiem, procesem sądowym, egzekwowaniem orzeczeń sądowych lub innym procesem prawnym.
4. Przetwarzanie informacji, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony żywotnych interesów podmiotu danych osobowych lub innych osób.
5. Przetwarzanie informacji niezbędnych do zgodnych z prawem raportów informacyjnych.
6. Przetwarzanie informacji, niezbędnej do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Zebrane przez nas dane osobowe są podzielone na następujące kategorie:

1)  Informacje o koncie
Gdy rejestrujesz konto usługi ZTE, musisz podać do uwierzytelnienia swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Możesz również podać dodatkowe informacje, takie jak swoje zdjęcie, pseudonim i data urodzenia. Po zalogowaniu się na platformę serwisową ZTE (możesz odmówić dostępu do naszych produktów lub usług), korzystając z konta innej firmy (np. konto na Facebooku, Twitterze lub WeChat), otrzymasz, po uzyskaniu autoryzacji, Twoje dane uwierzytelniające z serwerów stron trzecich. Serwer ZTE zachowa Twoje tokeny dostępu przyznane przez platformę stron trzecich i udostępni je usługom z których korzystasz, ma to zapobiec konieczności wielokrotnego logowania na serwery stron trzecich.

2) Informacje o urządzeniu
Jeśli niektóre usługi są przeznaczone dla określonych modeli urządzeń (np. określone modele telefonów komórkowych) lub aplikacji, w celu dokładnego dopasowania usług będziemy przed i po dostarczeniu usługi gromadzić informacje dotyczące urządzenia, w tym model urządzenia, wersję systemu, UUID, stan sieci, informacje aktywne i informacje o wyjątkach aplikacji oraz adres IP.

3) Informacje o lokalizacji
Podczas korzystania z oprogramowania terminalu ZTE z funkcją lokalizacji (np. lokalizacja członka rodziny i wyszukiwania telefonów komórkowych), w oparciu o Twoją zgodę, możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące konkretnej lokalizacji użytkownika/urządzenia końcowego. Nie będziemy jednak nieustannie zbierać informacji o Twojej lokalizacji, aby śledzić Twoje miejsce pobytu.

4) Informacje o zamówieniu zakupu
Jeśli robisz zakupy online na naszych stronach internetowych, to do wygenerowania zamówienia przez nasz system musimy zebrać informacje o twoim adresie, nazwisku, numerze telefonu, kodzie pocztowym i produktach / usługach zakupionych przez Ciebie.

5) Informacje posprzedażne
Jeśli chcesz, abyśmy świadczyli Ci usługi posprzedażne lub abyś mógł zgłaszać nam wszelkie problemy występujące podczas korzystania z naszych produktów lub usług, możemy zebrać informacje niezbędne do obsługi posprzedażowej takie jak Twoje nazwisko, numer telefonu, dane urządzenia i opis usterki. Możesz podać nam swoje dane osobowe zgodnie z potrzebnymi usługami. Na przykład, jeśli potrzebujesz usługi mailingowej z naszego działu obsługi posprzedażnej, musisz podać nam informacje o Twoim nazwisku i adresie.

6) Informacje o dostępie do usługi
Możemy także rejestrować informacje o twoich zachowaniach za pomocą funkcji zbierania informacji podczas uzyskiwania dostępu do powiązanych usług ZTE, w tym czasu dostępu, wpisów wyszukiwania i zapytań, identyfikatora sieci i adresu IP. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, możemy uzyskać Twoje dane osobowe z legalnych publicznych i komercyjnych źródeł danych.

7) Pozostałe informacje
W przypadku niektórych usług ZTE, takich jak kopie zapasowe w chmurze i chmury w aplikacjach ZTE, informacje takie jak lista kontaktów, wiadomości i zdjęcia mogą być przechowywane na serwerach ZTE. Jeśli nie chcesz podawać takich informacji, możesz odrzucić usługi, ale wtedy możesz nie być w stanie korzystać z usług powiązanych lub będziesz mógł korzystać tylko z części funkcji usług. Kiedy przesyłasz swoje podanie o pracę na nasze strony internetowe, możemy wymagać, abyś dostarczył swoje CV.

Zazwyczaj wrażliwe dane osobowe odnoszą się do specjalnych danych osobowych związanych z następującymi aspektami: rasa lub narodowość, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane osobowe genów, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, życie seksualne i orientacja seksualna. W pewnych okolicznościach wrażliwe dane osobowe mogą obejmować oskarżenia lub wyroki sądowe, dokładne położenie geograficzne, status finansowy, konto bankowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu i inne unikatowe identyfikatory wydane przez organy rządowe.

Jeśli kupujesz nasze produkty lub usługi, możemy zbierać lub przetwarzać informacje o Twojej karcie bankowej lub inne poufne informacje dotyczące płatności. W takich okolicznościach przetwarzamy Twoje wrażliwe dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem lub za Twoją uprzednią zgodą.

2. Pliki cookies i inne podobne technologie

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników. Dlatego podczas przeglądania naszych stron internetowych zapewnimy Ci usługi na najwyższym poziomie, w tym dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pliki cookie nazywane także ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), to niewielkie pliki z informacjami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych, służą one jako etykiety do identyfikacji komputera lub urządzenia mobilnego.

Pliki cookie są często klasyfikowane jako " sesyjne pliki cookie " lub "trwałe pliki cookie". Sesyjne pliki cookie pomagają skutecznie przeglądać nasze strony internetowe i śledzić postępy między stronami, dzięki czemu nie trzeba powtarzać informacji dostarczanych podczas bieżącej wizyty. Na przykład, kiedy przełączysz strony internetowe, Twój koszyk z zakupami nie stanie się pusty. Sesyjne pliki cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie mogące przechowywać preferencje użytkownika przechowywane są na urządzeniu i działają po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Na przykład używamy trwałych plików cookie do rejestrowania wybranego języka, kraju/regionu, rozmiaru czcionki lub ustawień. Dzięki plikom cookie nie musisz ponownie konfigurować ustawień, gdy za jakiś czas wejdziesz na naszą stronę internetową.

Możesz wyczyścić wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze lub bezpośrednio usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu. Jeśli jednak to zrobisz, musisz zmieniać ustawienia za każdym razem, gdy wchodzisz na nasze strony. Większość przeglądarek ma możliwość blokowania plików cookie. Jeśli chcesz zarządzać plikami cookie za pośrednictwem przeglądarki, możesz zapoznać się z instrukcjami obsługi przeglądarek lub wyszukać informacje na ten temat w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź witrynę AboutCookies.org.

Oprócz plików cookie, na naszych stronach internetowych będziemy używać znaczników nawigacyjnych, tagów pikselowych i innych podobnych technologii. Na przykład wyślemy link aktywacyjny konta do skrzynki e-mail. Wykorzystując wyżej wymienione technologie do śledzenia kliknięć na naszych stronach internetowych, możemy poznać Twoje preferencje dotyczące naszych produktów i usług, co będzie skutkować poprawą jakości obsługi naszych klientów. Zazwyczaj web beacons są przezroczystymi obrazami umieszczanymi na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail. Za pomocą tagów pikselowych w wiadomościach e-mail możemy dowiedzieć się, czy wiadomości e-mail są otwierane, czy nie. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje zachowania nie będą śledzone w ten sposób, możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia skrzynki e-mail, aby odrzucić śledzenie lub zalogować się na naszych stronach internetowych związanych z usługami i anulować subskrypcję naszej usługi pocztowej.

Jeśli w swojej przeglądarce ustawisz opcję "Nie śledź", nasze witryny usługowe uszanują Twój wybór.

W takim przypadku nie będziemy używać plików cookie do wyżej wymienionych celów.

3. Udostępnianie, przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych postępujemy zgodnie z zasadą minimalizacji podczas udostępniania, przekazywania lub ujawniania Twoich danych osobowych: 
a. Jako międzynarodowa korporacja możemy w razie potrzeby udostępnić dane osobowe naszym spółkom zależnym, abyśmy mogli zaoferować Państwu terminowość usług.

b. Możemy dzielić się niezbędnymi minimalnymi informacjami z naszymi partnerami biznesowymi, abyśmy mogli świadczyć usługi związane z obsługą posprzedażną i transportem towarów.

c. Przy przekazaniu Twoich danych osobowych podczas fuzji, przejęcia, likwidacji bankructwa, transferu aktywów lub innych podobnych transakcji, będziemy wymagać, aby nowa firma lub organizacja posiadająca twoje dane osobowe była stale związana wymaganiami, zobowiązaniami i gwarancjami opisanymi w niniejszych zasadach. Na przykład nowa firma lub organizacja nie powinna wykorzystywać danych osobowych użytkownika poza wyżej wymienionymi celami. W przeciwnym razie będziemy wymagać, aby nowa firma lub organizacja ponownie wnioskowała o odpowiednią autoryzację od Ciebie

d. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania/organom rządowym, jeśli uważamy, że takie ujawnienie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem lub odpowiada na powiązane postępowanie prawne.

Podpiszemy umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi firmami, organizacjami i osobami fizycznymi, które udostępniają dane osobowe. Ponadto będziemy wymagać od nich przetwarzania danych osobowych w ścisłej zgodności z naszymi standardami bezpieczeństwa, wymaganiami niniejszej Polityki oraz powiązanymi przepisami dotyczącymi poufności i bezpieczeństwa. Jeśli udostępniamy, przekazujemy lub ujawniamy dane osobowe użytkownika w kraju, w którym nie obowiązują żadne przepisy prawne zapewniające ochronę danych osobowych na poziomie zbliżonym do kraju, w którym się znajduje (na przykład dane osobowe użytkownika są przekazywane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obszar do kraju, który nie ma obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych), podejmiemy działania zgodnie z Artykułem 7 niniejszej Polityki w celu zagwarantowania zgodnego z prawem transferu i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

4. Dostęp i zarządzanie danymi osobowymi

Jeśli przesyłasz nam swoje dane osobowe, prosimy o upewnienie się co do dokładności takich informacji. Jeśli twoje dane osobowe uległy zmianie (na przykład twój adres został zmieniony) jesteś zobowiązany do aktualizacji danych osobowych w odpowiednim czasie.

W zakresie wymagań obowiązujących przepisów, możesz: (1) mieć dostęp do twoich danych osobowych, które posiadamy; (2) aktualizować lub poprawiać wszelkie twoje niedokładne dane osobowe; (3) odmówić zgody na wykorzystanie danych osobowych; (4) wymagać od nas ograniczenia lub usunięcia twoich danych osobowych oraz (5) wymagać od nas spełnienia twojego żądania przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw, możemy wymagać, abyś złożył pisemny wniosek i poddał się weryfikacji tożsamości. Zazwyczaj nie pobieramy żadnych opłat za tego typu procesy, chyba, że Państwa prośba wykracza poza limit konwencjonalnych wymagań. Podczas uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych lub zarządzania nimi, w razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, zgodnie z danymi kontaktowymi określonymi w Artykule 9 niniejszej Polityki.

5. Ochrona i przechowywanie danych osobowych

Poprzez wzmocnienie fizycznych, administracyjnych i technicznych zabezpieczeń (takich jak system kontroli dostępu, system monitorowania, szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracowników) informacji osobistych, będziemy chronić twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, ujawnieniem, modyfikacją, uszkodzeniem, utratą i wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania. Dzięki specjalistycznemu planowi ciągłości działania jesteśmy w stanie zagwarantować ciągłość obsługi naszych klientów. Będziemy formułować naszą politykę i procedurę bezpieczeństwa informacji w ścisłej zgodności z międzynarodowymi standardami, a od czasu do czasu będziemy sprawdzać i aktualizować te zasady i procedury. Ponadto, zaprosimy osoby trzecie do sprawdzenia naszych środków bezpieczeństwa, aby mogły one w pełni spełnić nasze wymagania biznesowe, a także nasze wymagania dotyczące zmian technicznych i nadzoru. Centrala i niektóre spółki zależne ZTE przejęły uwierzytelnianie bezpieczeństwa informacji ISO27001. Mając na uwadze powyższe, możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Po spełnieniu odpowiednich warunków biznesowych, pod warunkiem, że nie naruszymy obowiązujących przepisów i rozporządzeń, w odpowiednim czasie usuniemy Twoje dane osobowe. Na przykład po zamknięciu konta w naszym centrum handlowym online usuniemy wszystkie informacje dotyczące rejestracji. Zwykle twoje dane osobowe są przechowywane w miejscu, w którym prowadzona jest działalność. Jednakże Twoje dane osobowe mogą znajdować się w lokalizacji poza Twoim krajem, a zależy to od lokalizacji naszego centrum danych. Podejmiemy skuteczne środki w celu zagwarantowania, że gromadzone przez nas dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami i przepisami dotyczącymi lokalizacji przechowywania danych. W zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, powiadomimy Cię o wszelkich stratach, nadużyciach lub zmianach w Twoich danych osobowych, abyś mógł podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony swoich praw.

6. Ochrona danych osobowych dzieci

Dane osobowe dzieci wymagają szczególnej ochrony. ZTE nie będzie celowo zbierać danych osobowych od dzieci bez uprzedniej zgody ich rodziców lub opiekunów. W przypadku danych osobowych dzieci gromadzonych za uprzednią zgodą ich rodziców lub opiekunów, wykorzystamy je lub ujawnimy tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i wyraźną zgodą ich rodziców lub opiekunów. Jeśli ZTE znajdzie jakiekolwiek dane osobowe dzieci, które są gromadzone bez uprzedniej zgody ich rodziców lub opiekunów, usuniemy takie informacje tak szybko, jak to możliwe.

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

ZTE jest międzynarodową korporacją. Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w kraju/regionie, w którym korzystasz z naszych produktów lub usług. Możemy jednak przekazać dane osobowe użytkownika do innego kraju/regionu, który może mieć inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Na przykład, aby rozwiązać problem z produktem, możemy przesłać plik dziennika zdarzeń zawierający twoje dane osobowe do instytutów badawczych ZTE w celu dalszej analizy. Wszędzie tam, gdzie przekazujemy takie dane osobowe, poinformujemy Cię o miejscu docelowym, odbiorcy i powiązanych informacjach oraz podejmiemy skuteczne środki w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Zasadami i obowiązującymi lokalnymi przepisami. Na przykład, aby przekazać twoje dane osobowe, zwrócimy się o Twoją wcześniejszą zgodę lub podpiszemy z Tobą niezbędną umowę transferu danych.

8. Aktualizacja Polityki

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą Politykę. Jeśli niniejsza Polityka zostanie zmieniona, niezwłocznie opublikujemy najnowszą zaktualizowaną wersję tej Polityki na naszej oficjalnej stronie internetowej. Wyrażasz zgodę na regularne odwiedzanie tej strony internetowej, aby sprawdzać takie poprawki. Jeśli nastąpią jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię o takiej zmianie za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub okienek pop-up. Główne zmiany dotyczyć mogą ograniczenia praw i obowiązków użytkownika, które zostały zawarte w niniejszej Polityce i są związane z przetwarzaniem danych osobowych, zmianą w celach przetwarzania danych osobowych, zmianą rodzaju poufnych danych osobowych, lub zmianą struktury własności spółki - taką jak przejęcie, fuzja lub bankructwo.

9. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki lub masz jakieś prośby lub zapytania dotyczące swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres Privacy@zte.com.cn  Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni.

Adres:
Odbiorca: Compliance Management Dept.
Adres: No. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Kod Pocztowy: 518057

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę lub zgłosić się do lokalnych organów regulacyjnych.

Produkty
ZTE Axon
ZTE Blade A612
wiadomości i wideo
Video
o ZTE
ZTE Corporation
ZTE Enterprise
Bądź na bieżąco
Wybierz kraj lub region
Global