ZTE Axon 10 Pro VIP Service

Welcome to the ZTE Axon 10 Pro VIP Service which you can benefit from the following:

1. Within 1 year after the expiry of the warranty period as required by the local laws and regulations, ZTE will also provide free-of-charge repairs if the fault of the phone is not due to the LCD/TP or battery issue.

2. ZTE provide one free screen replacement for the accidental screen damage within 1 month from the date of the first purchase.

3. ZTE provide one free liquid damage repair within the warranty period.

If necessary, please take your device to ZTE Service Center or call the Hotline for assistance.


Välkommen till ZTE Axon 10 Pro VIP Tjänst som ger dig följande fördelar:

1. Inom 1 år efter att garantitiden löpt ut, och enligt lokala lagar och förordningar, erbjuder ZTE gratis reparationer vid fel på telefonen. Detta gäller inte skärmen eller batteriet.

2. ZTE erbjuder ett fritt skärmbyte om skärmen skadas vid olyckshändelse inom 1 månad från första inköpsdagen.

3. ZTE erbjuder en fri lagning vid vattenskada under garantitiden.

Vid behov, vänligen ta kontakt med ZTE Service Center eller ring support hotline för hjälp.