Privacy-policy-Dutch

Inleiding

ZTE Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk, ‘ZTE’, ‘ons’, ‘wij’ en ‘onze’) respecteren uw privacy en nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze producten en/of diensten gebruikt op basis van uw toestemming, contractrelatie, legitiem belang of andere toepasselijke rechtsgronden.

In dit Privacybeleid voor ZTE Terminal (hierna ‘dit Beleid’ genoemd) wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en overdragen, en wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens en uw gegevens kunt bijwerken en beschermen.

Lees dit Beleid aandachtig door voordat u uw persoonlijke gegevens indient bij ZTE Terminal. Bezoek ook onze website voor de meest recente update van dit Beleid.

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot de websites, producten en services van ZTE Terminal waarin dit beleid of een link naar dit beleid wordt weergegeven.

Dit Beleid helpt u om inzicht te krijgen in de volgende inhoud:

1. Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

2. Hoe we cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen, overdragen en vrijgeven.

4. Hoe we toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze beheren.

5. Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen en opslaan.

6. Hoe we de persoonlijke gegevens van kinderen beschermen.

7. Hoe uw persoonlijke gegevens worden overgebracht naar een ander land.

8. Hoe u op de hoogte wordt gebracht van dit bijgewerkte Beleid.

9. Hoe u contact met ons opneemt.

Omdat ZTE Terminal een verscheidenheid aan producten en services biedt, dekt dit Beleid mogelijk niet alle mogelijke scenario’s voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Alle specifieke informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens in de context van de producten of services van ZTE Terminal kan worden beschreven in het privacybeleid van gerelateerde producten of services, of kan worden gepubliceerd in elke kennisgeving die u tijdens het verzamelen van gegevens ontvangt.

Als u vragen hebt over dit Beleid en contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

1. Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bijvoorbeeld zijn/haar naam, id-kaartnummer, locatiegegevens en netwerkidentificatie, maar ook op basis van zijn/haar economische, culturele en sociale gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden direct of indirect verzameld als u onze producten, services of websites gebruikt of als u met ons communiceert, bijvoorbeeld als u onze hotline belt, een websiteaccount aanmaakt, deelneemt aan onze merkactiviteiten, waardoor uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons worden verstrekt. Bovendien kunnen onze websites door het gebruik van cookies en andere technologieën indirect uw persoonlijke gegevens vastleggen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

l Verwerken van een inkooporder.

l Maken en beheren van uw account.

l Registreren van u of uw apparaten voor servicedoeleinden.

l Leveren van de services of functies die u hebt aangevraagd.

l Bieden van onze service voor informatie over uw abonnement.

l Uw apparaten voorzien van onze after-sales onderhoudsservice.

l Bijhouden en analyseren van verkoop van productactiveringen om meer service te bieden.

l Bieden van online adviezen, aanbevelingen, klachtenafhandeling en andere klantenservices.

l Versturen van belangrijke kennisgevingen over beveiligings- of upgradeservices.

l Analyseren van de gegevens voor toegang tot de services om onze producten en services te verbeteren.

l Bieden van een gebruikersvriendelijke ervaring en gepersonaliseerde inhoud.

l Bieden van een goede gebruikerservaring bij het gebruik van onze websites of producten.

l Bekijken van uw foutrapporten en het oplossen van problemen met uw product.

l Verbeteren van onze abonnementen met betrekking tot preventie van verlies en fraudebestrijding.

l Naleven en handhaven van de toepasselijke wettelijke vereisten.

l Andere door u goedgekeurde doeleinden.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden die niet in dit Beleid worden beschreven of voor doeleinden die strijdig zijn met de doeleinden die u vooraf hebt goedgekeurd, vragen we uw eerst toestemming voor onze producten of diensten. We geven bijvoorbeeld een update weer door middel van pop-ups of vet weergegeven lettertypen en u kunt ervoor kiezen om de update te accepteren of te weigeren. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met de wet- en regelgeving, maar dit kan tot een verminderde functionaliteit van het product of de service leiden.

U weet en begrijpt volledig dat we onder een van de volgende omstandigheden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming of instemming:

1. Gegevensverwerking met betrekking tot de nationale veiligheid of nationale verdediging.

2. Gegevensverwerking met betrekking tot de openbare veiligheid, de volksgezondheid of belangrijke publieke belangen.

3. Gegevensverwerking met betrekking tot strafrechtelijk onderzoek, vervolging, proces, tenuitvoerlegging van het vonnis of andere juridische processen.

4. Gegevensverwerking die essentieel is voor de bescherming van vitale belangen van de persoon van wie de gegevens worden verwerkt of van andere personen.

5. Gegevensverwerking die nodig is voor rechtmatige nieuwsrapporten.

6. Gegevensverwerking die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1) Accountgegevens

Wanneer u een serviceaccount van ZTE registreert, moet u uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres opgeven voor verificatie. U kunt ook aanvullende gegevens verstrekken, zoals een foto van uw hoofd, bijnaam en geboortedatum. Wanneer u zich aanmeldt (u kunt weigeren om op deze manier toegang te krijgen tot onze producten of services) bij een ZTE-serviceplatform via een extern account (zoals een Facebook-, Twitter- of WeChat-account), halen we na het verkrijgen van uw toestemming de verificatiegegevens van de servers van derden op. ZTE Server bewaart uw toegangstokens die zijn verleend door het platform van derden en deelt dergelijke toegangstokens met verschillende services die u gebruikt om te voorkomen dat u zich herhaaldelijk moet aanmelden bij de servers van derden.

2) Apparaatgegevens

Als sommige services zijn bedoeld voor specifieke apparaatmodellen (zoals specifieke modellen mobiele telefoons) of toepassingen, verzamelen we voor en na het inrichten van de service de gegevens met betrekking tot uw apparaat, inclusief het apparaatmodel, de systeemversie, UUID, netwerkstatus, actieve gegevens en uitzonderingsgegevens van toepassingen en het IP-adres om te zorgen dat voor uw apparaat de juiste services worden uitgevoerd.

3) Locatiegegevens

Wanneer u de software van ZTE Terminal gebruikt met de locatiefunctie (zoals de locatie van een gezinslid en de locatie van de mobiele telefoon), kunnen we op basis van uw toestemming de gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw specifieke locatie of de locatie van uw terminal-apparaat. We zullen echter niet voortdurend uw locatiegegevens verzamelen om na te gaan waar u zich bevindt.

4) Gegevens van inkooporders

Als u online winkelt op onze websites, moeten we de gegevens over uw adres, naam, telefoonnummer, postcode en de door u gekochte producten/services verzamelen zodat ons systeem een inkooporder kan genereren.

5) After-sales informatie

Als u wilt dat we after-sales service bieden of als u problemen wilt melden bij het gebruik van onze producten of services, kunnen we gegevens verzamelen, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, apparaat en de foutbeschrijving. Deze gegevens zijn nodig voor de after-sales service. U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken op basis van de services die u nodig hebt. Als u bijvoorbeeld de mailingservice van onze after-sales afdeling wilt gebruiken, moet u ons uw naam en adres verstrekken.

6) Informatie over toegang tot de service

We kunnen ook gegevens over uw gedrag vastleggen via de functie voor gegevensverzameling wanneer u gerelateerde services van ZTE gebruikt, met inbegrip van de duur van uw bezoek, de items en onderwerpen waarop u hebt gezocht, de netwerk-id en het IP-adres. Bovendien kunnen wij, voor zover wettelijk is toegestaan, uw persoonlijke gegevens ophalen uit rechtmatige openbare en commerciële gegevensbronnen.

7) ZTE System Update

Wanneer u ZTE System Update gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens van u

Apparaatgegevens: IMEI, MEID of MAC-adres van de telefoon, productmodel, taal en buildnummer van het systeem.

Netwerkgegevens: IP-adres.

ZTE System Update moet toegang hebben tot internet en uw machtigingen voor de telefoon, Wi-Fi en opslag.

ZTE System Update, dat in bepaalde typen ZTE-telefoons in veel landen en regio’s over de hele wereld is geïnstalleerd, biedt de juiste service.

We gebruiken de bovengenoemde gegevens om u een gebruikersvriendelijke ervaring en aangepaste inhoud te bieden. De bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor klantenondersteuning, probleemoplossing, het verhelpen van fouten, onderhoud en lokalisatie van de service.

Daarnaast gebruiken we de bovenstaande gegevens voor het bijhouden en analyseren van de verkoop van productactiveringen om betere after-sales services te kunnen bieden voor lokale gebruikers.

8) ZTE Cares

Wanneer u ZTE Cares gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens van u

Apparaatgegevens: IMEI, MEID, modelnummer, app-versie, systeemversie, Android-versie, Google-versiecode, dpi van het scherm.

De tijd, de taal en het land die u doorgeeft als u online informatie (online advies) opvraagt.

ZTE Cares moet toegang hebben tot internet en uw machtigingen voor de telefoon, Wi-Fi en opslag.

ZTE Cares dat in bepaalde typen ZTE-telefoons in veel landen en regio’s over de hele wereld is geïnstalleerd, biedt de juiste service.

We gebruiken de bovengenoemde gegevens om u een gebruikersvriendelijke ervaring en aangepaste inhoud te bieden. De gegevens worden verwerkt voor klantenondersteuning, onderhoud en lokalisatie van de service.

9) ZTE Locker

Wanneer u ZTE Locker gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens van u:

Apparaatgegevens, waaronder de IMEI en MEID, het productmodel, de productnaam, het apparaat, het productmerk, de schermresolutie, de Android-versie, de API-versie van app’s en de tijdzone van uw telefoon.

Gebruiksinformatie, inclusief het bijwerken, delen, verwijderen, pauzeren, het liken en ophalen van achtergronden.

ZTE Locker moet toegang hebben tot internet en uw machtigingen voor de telefoon, Wi-Fi en opslag.

ZTE Locker dat in bepaalde typen ZTE-telefoons in veel landen en regio’s over de hele wereld is geïnstalleerd, biedt de juiste service.

We gebruiken de bovengenoemde gegevens om u een gebruikersvriendelijke ervaring en aangepaste inhoud te bieden. We gebruiken de gegevens om de juiste service te bieden voor typen telefoons met verschillende schermresoluties en softwareversies, en in verschillende tijdzones. We gebruiken de gegevens om onze operationele efficiëntie en het aantal actieve gebruikers per dag, week en maand te analyseren. We gebruiken de gegevens ook om storingen te diagnosticeren en analyseren, bugs te verhelpen en onze producten te verbeteren.

10) Overige informatie

Voor bepaalde ZTE-services kunnen gegevens, zoals uw lijst met contactpersonen, berichten en foto’s, worden opgeslagen op ZTE-servers op basis van de behoeften van de regionale markt, zoals een back-up in de cloud en cloud drive die door ZTE-toepassingen worden geboden. Raadpleeg de producthandleiding die u hebt aangeschaft om na te gaan of de cloudservice in uw regio beschikbaar is. We zullen u duidelijk informeren over de privacyverklaring wanneer u deze opent. Als u dergelijke gegevens niet wilt verstrekken, kunt u uw toestemming intrekken of de app en de functie uitschakelen, maar mogelijk kunt u dan geen gebruik meer maken van de gerelateerde services of kunt u alleen een deel van de functies van de service gebruiken.

Doorgaans verwijzen gevoelige persoonlijke informatie naar speciale persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de volgende aspecten: ras of land van herkomst, politieke overtuigingen, geloofsovertuiging, filosofische opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, persoonlijke genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, seksueel leven en seksuele geaardheid. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gevoelige persoonlijke gegevens unieke door overheidsinstanties uitgegeven gegevens bevatten, zoals de strafrechtelijke vervolgingen of veroordelingen, nauwkeurige geografische locatie, financiële status, bankrekening, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer en andere gegevens.

Als u onze producten of services koopt, kunnen we de gegevens van uw bankpas of andere gevoelige betalingsinformatie verzamelen of verwerken. In dergelijke omstandigheden verwerken we uw gevoelige persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of met uw voorafgaande toestemming.

2. Cookies en andere vergelijkbare technologieën

Onze websites gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Wanneer u nu onze websites bezoekt, kunnen we u een goede gebruikerservaring bieden en onze websites blijven verbeteren.

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers. Als u hiermee instemt, slaan we de cookies op in het geheugen of op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat en gebruiken we vervolgens deze cookies als labels om uw computer of mobiele apparaat te identificeren.

Cookies worden vaak geclassificeerd als ‘sessiecookies’ of ‘permanente cookies’. Met sessiecookies kunt u effectiever door onze websites bladeren en kunt u nagaan welke webpagina’s u hebt bezocht, zodat u de gegevens die u verstrekt tijdens uw huidige bezoek, niet hoeft te herhalen. Wanneer u bijvoorbeeld van de ene naar de andere webpagina gaat, blijven eventuele items in uw winkelwagentje behouden. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit. In permanente cookies kunnen de gebruikersvoorkeuren worden opgeslagen die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze voorkeuren zijn nog steeds van toepassing wanneer u uw browser opnieuw opstart. We gebruiken bijvoorbeeld de permanente cookies om de door u geselecteerde taal, het land, de regio, de lettergrootte of de instellingen vast te leggen. Met behulp van cookies hoeft u de instellingen niet opnieuw te configureren wanneer u onze websites opnieuw bezoekt.

U kunt alle cookies die op uw computer zijn opgeslagen, wissen of alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, rechtstreeks verwijderen. Als u dit doet, moet u echter wel steeds de instellingen wijzigen wanneer u onze websites opnieuw bezoekt. De meeste browsers hebben de mogelijkheid om de cookies te blokkeren. Als u de cookies via de browser wilt beheren, kunt u de volgende instructies van browserontwikkelaars raadplegen of op internet zoeken. Bezoekt de website AboutCookies.org voor meer informatie over cookies.

Naast cookies gebruiken we webbakens, pixeltags en andere vergelijkbare technologieën op onze websites. We sturen bijvoorbeeld een link voor het activeren van uw account naar uw e-mailadres. Door gebruik te maken van de bovengenoemde technologieën om uw klikken op onze websites bij te houden, kennen we uw voorkeuren voor onze producten en services en kunnen we de service voor onze klanten verbeteren. Meestal zijn webbakens transparante afbeeldingen die zijn ingebed in de websites of e-mails. Met behulp van pixeltags in e-mails weten we of de e-mails zijn geopend of niet. Als u niet wilt dat uw gedrag op deze manier wordt gevolgd, kunt u op elk gewenst moment de instelling van het Postvak IN van uw e-mail wijzigen om te voorkomen dat u wordt gevolgd of kunt u zich aanmelden bij de bijbehorende servicewebsites om u af te melden bij onze e-mailservice.
Als u de optie voor niet volgen in uw browser instelt, respecteren onze servicewebsites uw keuze.

In dat geval gebruiken we geen cookies voor bovengenoemde doeleinden.

3. Persoonlijke gegevens delen, overdragen en vrijgeven

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, hanteren we het principe dat we bij het delen, overdragen of openbaar maken zo weinig mogelijk van uw persoonlijke gegevens vrijgeven:
a. Als multinationale onderneming kunnen we uw persoonlijke gegevens indien nodig delen met onze dochterondernemingen, zodat we u tijdig services kunnen aanbieden.
b. We kunnen de minimale en noodzakelijke gegevens delen met onze zakelijke partners, zodat we u services kunnen bieden met betrekking tot after-sales onderhoud en transport van goederen.

c. Voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens tijdens een fusie, overname, faillissement, overdracht van activa of andere vergelijkbare transacties, vereisen we dat het nieuwe bedrijf of de nieuwe organisatie die uw persoonlijke gegevens bezit, voortdurend gebonden is aan de vereisten, verplichtingen en waarborgen die in dit Beleid worden beschreven. De nieuwe onderneming of organisatie mag uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet voor andere dan de genoemde doeleinden gebruiken. Als ze dit wel doen, eisen we van de nieuwe onderneming of organisatie dat deze u opnieuw om toestemming vraagt.
d. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken aan de wetshandhavingsinstanties/overheidsinstanties als we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving of tegemoetkomt aan een gerelateerd juridisch proces.

We ondertekenen strikte overeenkomsten over gegevensverwerking met alle bedrijven, organisaties en individuen waarmee of met wie we uw persoonlijke gegevens delen. Daarnaast vereisen we dat ze uw persoonlijke gegevens verwerken in volledige overeenstemming met onze beveiligingsnormen, vereisten van dit Beleid en de bijbehorende vertrouwelijkheids-en beveiligingsvoorschriften. Als we uw persoonlijke gegevens delen, overdragen of openbaar maken in een land waar geen wetten van toepassing zijn die de bescherming van persoonlijke gegevens afdwingt op het niveau dat vergelijkbaar is met het niveau in het land waar u zich bevindt (bijvoorbeeld als uw persoonlijke gegevens worden overgebracht van de Europese Economische Ruimte naar een land dat geen toepasselijk recht heeft voor de bescherming van persoonlijke gegevens), behandelen we de gerelateerde kwesties overeenkomstig artikel 7 van dit Beleid om de rechtmatige overdracht en beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

4. Toegang tot en beheer van persoonlijke gegevens

Als u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat deze gegevens correct zijn. Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd (uw adres is bijvoorbeeld gewijzigd), bent u verplicht om uw persoonlijke gegevens tijdig bij te werken.

Op basis van toepasselijke wetgeving: (1) hebt u mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens die we bijhouden; (2) kunt u onjuiste persoonlijke gegevens bijwerken of corrigeren; (3) kunt u weigeren ons toe te staan om uw persoonlijke gegevens te gebruiken; en (4) kunt u vereisen dat we uw persoonlijke gegevens beperken of verwijderen, en (5) kunt u vereisen dat we voldoen aan uw verzoek om gegevensoverdraagbaarheid

Wanneer u de genoemde rechten claimt, kunnen we u vragen om een schriftelijk verzoek in te dienen en verifiëren we mogelijk uw identiteit. Doorgaans brengen we niets in rekening voor dergelijke processen, tenzij uw verzoek verder gaat dan de gebruikelijke vereisten. Als u over het verkrijgen van toegang of het beheren van uw persoonlijke gegevens nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in artikel 9 van dit Beleid staan vermeld.

5. Bescherming en opslag van persoonlijke gegevens

Door het versterken van de fysieke, administratieve en technische waarborgen (zoals het toegangscontrolesysteem, het bewakingssysteem, de versleuteling, het anoniem maken, het gebruik van pseudoniemen en veiligheidstraining voor werknemers) van persoonlijke gegevens, doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging, schade, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Met een gespecialiseerd bedrijfscontinuïteitsplan kunnen we een onze klanten een continue service garanderen. We formuleren ons beleid met betrekking tot de beveiliging van gegevens en onze procedure in strikte overeenstemming met de internationale normen en herzien en werken dit beleid en deze procedure van tijd tot tijd bij. Daarnaast nodigen we derden uit om onze veiligheidsmaatregelen te inspecteren om zowel aan onze zakelijke vereisten als aan onze vereisten met betrekking tot technische veranderingen en toezicht te voldoen. Het hoofdkwartier en enkele dochterondernemingen van ZTE voldoen aan de norm ISO 27001 voor gegevensbeveiliging. Daarom kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens garanderen.

Voor zover wettelijk is toegestaan, slaan we uw persoonlijke gegevens op. Nadat de bijbehorende activiteiten zijn uitgevoerd, verwijderen we tijdig uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat we de toepasselijke wet- en regelgeving niet overtreden. Wanneer u bijvoorbeeld uw account in ons online winkelcentrum sluit, verwijderen we al uw registratiegegevens.

Doorgaans worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen op de locatie waar het bedrijf is gevestigd. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook op een locatie in het buitenland worden opgeslagen, afhankelijk van de locatie van ons datacenter. We nemen efficiënte maatregelen om te garanderen dat de door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid en de wetten die van toepassing zijn op de locatie van de gegevensopslag. Voor zover is toegestaan of wordt vereist door de wet, brengen we u op de hoogte van enig verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens, zodat u passende maatregelen kunt nemen om uw rechten te beschermen.

6. Bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen

De persoonlijke gegevens van kinderen vereisen speciale bescherming. ZTE verzamelt niet opzettelijk de persoonlijke gegevens van kinderen zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden. Voor persoonlijke gegevens van kinderen die worden verzameld met voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers geldt dat we deze gegevens alleen gebruiken of vrijgeven in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving en met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of verzorgers. Als ZTE op persoonlijke gegevens van kinderen stuit die zijn verzameld zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers, verwijderen we dergelijke gegevens zo snel mogelijk.

7. Overdracht van persoonlijke gegevens naar het buitenland

ZTE is een multinationale onderneming. Over het algemeen verwerken we uw persoonlijke gegevens in het land/de regio waar u onze producten of services gebruikt. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook overbrengen naar een ander land of een andere regio waar mogelijk andere wetten gelden voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Als we bijvoorbeeld een storing in een product moeten verhelpen, kunnen we het logbestand met uw persoonlijke gegevens voor verdere analyse overdragen aan de onderzoeksinstituten van ZTE. Als u de service System Update gebruikt, gaat u akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens naar een ander land of een andere regio, de opslag of de verwerking van de gegevens.Op elke locatie waarnaar we dergelijke persoonlijke gegevens overbrengen, nemen we alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en geven we u informatie over de bestemming, de ontvanger en bijbehorende informatie en nemen we efficiënte maatregelen om aan dit Beleid en de toepasselijke lokale wetgeving te voldoen. Als we bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens willen overbrengen, vragen we eerst uw toestemming of ondertekenen we samen met u een noodzakelijk contract voor de overdracht van de gegevens.

8. Update van dit Beleid

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als dit Beleid wordt herzien, publiceren we onmiddellijk de meest recente herziene versie van dit Beleid op onze officiële website. U gaat ermee akkoord dat u deze webpagina’s regelmatig bezoekt om na te gaan welke wijzigingen er zijn doorgevoerd. Als er een grote wijziging in dit Beleid wordt doorgevoerd, stellen we u op de hoogte van een dergelijke wijziging door middel van een e-mailbericht, sms-bericht of pop-ups. Een ingrijpende wijziging van dit Beleid verwijst naar de vermindering van gebruikersrechten of -verplichtingen die in dit Beleid worden opgenomen en die betrekking heeft op de verwerking van persoonlijke gegevens, wijziging in de doeleinden voor de verwerking van persoonlijke gegevens, wijziging van het type gevoelige persoonlijke gegevens of wijziging van de eigendomsstructuur (zoals acquisitie, fusie of faillissement) van het bedrijf.

9. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Beleid of als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. We beantwoorden uw e-mail binnen 30 dagen.

Adres:

Ontvanger: Compliance Management Dept.

Adres: No. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Postcode: 518057

Als u niet het gewenste antwoord krijgt of niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen of de kwestie rapporteren aan een lokale regelgevende instantie.

l China: Cyberspace Administration of China (http://www.cac.gov.cn) of een lokale, openbare instantie voor industrie en handel.

l Europese Unie: klik voor meer informatie over de toezichthouders voor gegevensbescherming in de verschillende lidstaten op de volgende link: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-protection-eu_en#dataprotectionauthorities

Raadpleeg in andere regio’s de lokale overheid voor meer informatie over de toezichthouders voor persoonlijke gegevens.