Privacy Policy Czech

Úvod

Společnost ZTE Corporation a její dceřiné společnosti (souhrnně „ZTE“, „my“, „nás“ a „naše“) respektují vaše soukromí a berou zabezpečení vašich osobních informací velmi vážně. Vaše osobní informace můžeme shromažďovat a používat, když používáte naše produkty a/nebo služby, na základě vašeho souhlasu, smluvního vztahu, oprávněného zájmu nebo jiného příslušného právního důvodu.

Zásady ochrany osobních údajů pro terminál ZTE (dále jen „tyto zásady“) popisují, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme, sdílíme a přenášíme osobní údaje, a to, jak vám umožňujeme přístup, aktualizace, odstranění a ochranu osobních údajů.

Než odešlete své osobní údaje na terminál ZTE, přečtěte si pozorně tyto zásady. Kromě toho byste se měli podívat na naše webové stránky a získat nejnovější verzi těchto zásad.

Tyto zásady se vztahují na zpracovávání osobních údajů ve vztahu k webovým stránkám, produktům a službám terminálu ZTE, které zobrazují tyto zásady nebo se na ně odkazují.

Tyto zásady vám pomohou porozumět následujícímu obsahu:

1. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní informace.

2. Jak používáme soubory cookie a další podobné technologie.

3. Jak vaše osobní informace sdílíme, přenášíme a zveřejňujeme.

4. Jak k vašim osobním informacím přistupujeme a jak je spravujeme.

5. Jak vaše osobní informace chráníme a ukládáme.

6. Jak chráníme osobní informace dětí.

7. Jak jsou vaše osobní informace přenášeny přes hranice.

8. Jak tyto zásady aktualizovat.

9. Jak nás kontaktovat.

Terminál ZTE poskytuje řadu produktů a služeb, a proto tyto zásady nemusí zahrnovat všechny možné scénáře zpracování osobních informací. Veškeré specifické informace týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti s produkty nebo službami terminálu ZTE mohou být popsány v zásadách ochrany osobních údajů souvisejících produktů nebo služeb nebo mohou být obsaženy v oznámení, které je uvedeno během sběru údajů.

Máte-li nějaké dotazy týkající se těchto zásad, zašlete nám e-mail na adresu [email protected].

1. Shromažďování a používání osobních informací

„Osobními informacemi“ se rozumějí všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, například pomocí jejího jména, čísla identifikačního průkazu, údaje o poloze a identifikátoru sítě nebo její ekonomickou, kulturní a společenskou identitou.

Vaše osobní informace budou shromažďovány přímo nebo nepřímo, když budete používat naše produkty, služby nebo webové stránky, nebo při interakci s námi, jako je například volání na naši asistenční linku, vytvoření účtu na webové stránce, podíl na aktivitách našich značek, jejichž prostřednictvím nám své osobní informace přímo poskytnete. Navíc pomocí souborů cookie a dalších technologií mohou naše webové stránky nepřímo zaznamenávat vaše osobní údaje.

Vaše osobní informace můžeme shromažďovat pro následující účely:

l Splnění objednávky.

l Vytvoření a správa účtu.

l Registrace vás nebo vašich zařízení pro účely servisu.

l Poskytnutí požadovaných služeb nebo funkcí.

l Poskytnutí naší informační služby předplatného.

l Poskytnutí poprodejního servisu pro vaše zařízení.

l Počítání a analýza prodeje aktivací produktu za účelem zajištění vyšší spotřeby.

l Poskytnutí online konzultace, doporučení, reklamačních a dalších zákaznických služeb.

l Odeslání upozornění na důležité bezpečnostní nebo upgradovací služby.

l Analýza data přístupu ke službám za účelem zlepšení našich produktů a služeb.

l Zajištění přátelského prostředí a přizpůsobeného obsahu.

l Zajištění dobrého uživatelského prostředí při používání našich webových stránek nebo produktů.

l Zobrazení vašich chybových zprávy a řešení potíží s produktem.

l Zlepšení našich plánů prevence ztrát a boje proti podvodům.

l Dodržování a prosazování platných zákonných požadavků.

l Jiné účely, které jste schválili.

Používáte-li osobní informace k jiným účelům, které nejsou specifikovány v těchto zásadách, nebo k účelům, které jsou v rozporu s předem schválenými účely, budeme vás žádat o předchozí souhlas s našimi produkty nebo službami. Aktualizace se například zobrazí pomocí automaticky otevíraných oken nebo tučným písmem a můžete se rozhodnout, zda aktualizaci přijmete, nebo odmítnete. V souladu s právními předpisy máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, ale to může způsobit omezení funkčnosti produktu nebo služby.

Plně chápete a rozumíte, že v souladu s platnými zákony a předpisy za žádných následujících okolností nemůžeme vaše osobní infromace shromažďovat a používat bez vašeho předchozího svolení nebo souhlasu:

1. Jakékoli zpracování informací souvisejících s národní bezpečností nebo národní obranou.

2. Jakékoli zpracování informací souvisejících s veřejnou bezpečností, veřejným zdravím nebo významnými veřejnými zájmy.

3. Veškeré zpracování informací týkajících se vyšetřování trestných činů, trestního stíhání, soudního řízení, výkonu rozhodnutí nebo jiného zákonného řízení.

4. Veškeré zpracování informací, které je kritické pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu osobních informací nebo jiných osob.

5. Veškeré zpracování informací nezbytné k zákonným zpravodajským zprávám.

6. Veškeré zpracování informací nezbytné pro to, abychom mohli dodržovat platné zákony a předpisy.

Osobní informace, které shromažďujeme, se zařazují do následujících kategorií:

1) Informace o účtu

Při registraci účtu služby ZTE je třeba zadat číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu pro ověření. Můžete také poskytnout doplňující informace, jako je například portrét hlavy, přezdívka a datum narození. Pokud se přihlásíte (můžete odmítnout přístup k našim produktům nebo službám tímto způsobem) na platformu služby ZTE pomocí účtu třetí strany (například účet pro Facebook, Twitter nebo WeChat), po získání vašeho ověření si vyžádáme informace o vašem ověření ze serverů třetích stran. Server ZTE si uchová vaše přístupové tokeny udělené platformou třetí strany a tyto přístupové tokeny bude sdílet mezi různými službami, abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat k serverům třetích stran.

2) Informace o zařízení

Jsou-li některé služby určeny pro konkrétní modely zařízení (například konkrétní modely mobilního telefonu) nebo aplikace, budeme před a po poskytování služeb shromažďovat informace týkající se vašeho zařízení, včetně modelu zařízení, verze systému, UUID, stavu sítě, aktivních informací a informací o výjimkách aplikací a adresy IP, která přesně odpovídá službám.

3) Informace o poloze

Pokud používáte software terminálu ZTE s funkcí určení polohy (například poloha rodinných příslušníků a hledání mobilního telefonu), můžeme na základě vašeho souhlasu shromažďovat a zpracovávat informace týkající se konkrétní polohy vás/vašeho koncového zařízení. Informace o vaší poloze však nebudeme shromažďovat trvale, abychom mohli sledovat váš pohyb.

4) Informace na objednávkách

Pokud budete na našich webových stránkách nakupovat online, musíme shromáždit informace o vaší adrese, jménu, telefonním čísle, PSČ a kupovaných produktech/službách, když náš systém vygeneruje objednávku.

5) Poprodejní informace

Pokud vyžadujete, abychom vám poskytli poprodejní servis, nebo nám při používání našich produktů nebo služeb nahlásíte nějaký problém, můžeme shromáždit informace o vašem jménu, telefonním čísle, e-mailu, zařízení a popisu poruchy, které jsou nutné pro poprodejní servis. Své osobní informace nám můžete poskytnout podle toho, jaké služby potřebujete. Pokud například vyžadujete poštovní službu z našeho poprodejního oddělení, musíte nám poskytnout sdělit své jméno a adresu.

6) Informace o přístupu ke službě

Pomocí funkce shromažďování informací můžeme také zaznamenat informace o vašem chování při přístupu k souvisejícím službám ZTE, včetně času přístupu, položek hledání a dotazů, ID sítě a IP adresy. Kromě toho můžeme v rozsahu povoleném zákonem získat vaše osobní údaje ze zákonných veřejných a komerčních zdrojů údajů.

7) ZTE System Update

Použijete-li ZTE System Update, shromáždíme od vás následující informace

Informace o zařízení: IMEI, MEID nebo adresa MAC, model produktu, jazyk a číslo sestavení systému telefonu.

Informace o síti: IP adresa.

Za účelem poskytnutí služby potřebuje ZTE System Update přístup na internet a vyžaduje přístup k oprávněním telefonu, Wi-Fi a úložiště.

ZTE System Update, nainstalovaný do různých typů telefonů ZTE v mnoha zemích a oblastech po celém světě, poskytuje odpovídající služby.

Výše uvedené informace nám budou sloužit k poskytování uživatelsky vstřícného prostředí a přizpůsobeného obsahu. Údaje uvedené výše zpracované pro zákaznickou podporu, odstraňování problémů, opravy chyb, údržbu a lokalizaci služby.

Kromě toho budeme používat výše uvedené informace pro počítání a analyzování prodejů aktivací produktů, abychom místním uživatelům mohli poskytovat lepší poprodejní služby.

8) ZTE Cares

Použijete-li ZTE Cares, shromáždíme od vás následující informace

Informace o zařízení: IMEI, MEID, číslo modelu, verze aplikace, verze systému, verze systému Android, kód verze Google, rozlišení obrazovky telefonu.

Čas, jazyk a země, které odešlete při použití online dotazů (online konzultace).

Za účelem poskytnutí služby potřebuje ZTE Cares přístup na internet a vyžaduje přístup k oprávněním telefonu, Wi-Fi a úložiště.

ZTE Cares, nainstalovaný do různých typů telefonů ZTE v mnoha zemích a oblastech po celém světě, poskytuje odpovídající služby.

Výše uvedené informace nám budou sloužit k poskytování uživatelsky vstřícného prostředí a přizpůsobeného obsahu. Údaje jsou zpracovány pro zákaznickou podporu, údržbu a lokalizaci služby.

9) ZTE Locker

Použijete-li ZTE Locker, shromáždíme od vás následující informace

Informace o zařízení, včetně IMEI, MEID, modelu výrobku, názvu produktu, produktového zařízení, značky produktu, rozlišení obrazovky, verze systému Android, verze API aplikace a časového pásma telefonu.

Provozní informace, včetně aktualizace, sdílení, odebrání, pozastavení, poskytnutí lajku tapetě a sběru tapety.

Za účelem poskytnutí služby potřebuje ZTE Locker přístup na internet a vyžaduje přístup k oprávněním telefonu, Wi-Fi a úložiště.

ZTE Locker, nainstalovaný do různých typů telefonů ZTE v mnoha zemích a oblastech po celém světě, poskytuje odpovídající služby.

Výše uvedené informace nám budou sloužit k poskytování uživatelsky vstřícného prostředí a přizpůsobeného obsahu. Používáme je k poskytování vhodné služby pro řadu telefonů s různými rozlišeními obrazovky a verzemi softwaru a v různých časových pásmech. Pomocí nich analyzujeme naši provozní efektivitu a každodenní, týdenní a měsíční aktivní uživatele. Používáme je také k diagnostice a analýze poruch, opravě chyb a vylepšování našich produktů

10) Další informace

V případě některých služeb ZTE na základě potřeb regionálního trhu, jako je například zálohování do cloudu a cloudový disk, které poskytují aplikace ZTE, mohou být informace jako seznam kontaktů, zprávy a fotografie uloženy na serverech ZTE. Ať už je cloudová služba k dispozici na vašem regionálním trhu, přečtěte si laskavě příručku k zakoupenému produktu. Pokud takové informace nejste ochotni poskytnout, můžete svůj souhlas odvolat nebo vypnout aplikaci a funkci, ale je možné, že pak nepůjde používat související služby nebo bude možné používat pouze část funkcí služeb.

Citlivé osobní informace jsou obvykle zvláštní osobní údaje týkající se těchto hledisek: rasa nebo národnostní původ, politické názory, náboženské přesvědčení, filozofické přesvědčení, členství v odborech, osobní genové údaje, biometrické údaje, zdravotní údaje, sexuální život a sexuální orientace. Za určitých okolností mohou citlivé osobní informace zahrnovat obvinění z trestného činu nebo soudní rozhodnutí, přesnou zeměpisnou polohu, finanční status, bankovní účet, číslo sociálního pojištění, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další jedinečné identifikátory vydávané vládními orgány.

Pokud zakoupíte naše produkty nebo služby, můžeme shromažďovat nebo zpracovávat informace o vaší bankovní kartě nebo jiné citlivé platební informace. Za takových okolností zpracujeme vaše citlivé osobní informace v souladu s platným zákonem nebo s vaším předchozím souhlasem.

2. Soubory cookie a další podobné technologie

Naše webové stránky používají soubory cookie a další podobné technologie k tomu, abychom vás mohli odlišit od jiných uživatelů. Proto při procházení našich webových stránek vám poskytneme dobré uživatelské prostředí a budeme naše webové stránky stále zlepšovat.

Cookie je malý soubor s písmeny a číslicemi. Pokud souhlasíte, uložíme soubory cookie do paměti nebo pevného disku vašeho počítače nebo mobilního zařízení a potom tyto soubory cookie použijeme jako štítky pro identifikaci vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Soubory cookie jsou často klasifikovány jako „soubory cookie relací“ nebo „trvalé soubory cookie“. Soubory cookie relací umožňují efektivně procházet naše webové stránky a sledovat váš průběh stránek po stránce, takže nemusíte opakovat informace, které poskytnete během aktuální návštěvy. Pokud například webové stránky změníte, nákupní košík se nevyprázdní. Soubory cookie relací jsou uloženy v dočasné paměti a jsou odstraněny při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou uložit uživatelské předvolby uložené v zařízení a jsou stále platné i po restartování prohlížeče. Trvalé soubory cookie například používáme k zaznamenání zvoleného jazyka, země nebo oblasti, velikosti písma nebo nastavení. S pomocí souborů cookie není nutné znovu konfigurovat nastavení při příští návštěvě našich webových stránek.

Všechny soubory cookie uložené v počítači můžete vymazat nebo přímo odstranit všechny soubory cookie uložené v zařízení. Pokud to však uděláte, musíte změnit nastavení při každé návštěvě našich webových stránek. Většina prohlížečů dokáže soubory cookie blokovat. Pokud chcete spravovat soubory cookie prostřednictvím prohlížečů, můžete se podívat na následující pokyny vývojářů prohlížečů nebo prohledávat Internet. Další informace o souborech cookie naleznete na webu AboutCookies.org.

Kromě souborů cookie budeme na webových stránkách používat webové signály, značky obrazových bodů a další podobné technologie. Například pošleme odkaz na aktivaci účtu do vaší e-mailové schránky. Použitím výše uvedených technologií ke sledování vašich kliknutí na našich webových stránkách můžeme znát vaše preference pro naše produkty a služby a zlepšovat službu pro naše zákazníky. Webové signály jsou obvykle průhledné obrázky, které jsou vloženy do webových stránek nebo e-mailů. S pomocí značek obrazových bodů v e-mailech můžeme vědět, zda jsou e-maily otevřeny či nikoli. Pokud doufáte, že vaše chování nebude tímto způsobem sledováno, můžete kdykoli změnit nastavení e-mailové schránky tak, aby se sledování odmítlo, nebo se přihlásit na webové stránky související s naší službou a zrušit odběr naší poštovní služby.
Pokud v prohlížeči nastavíte možnost Nesledovat, budou webové stránky naší služby vaši volbu respektovat.

V takovém případě soubory cookie pro výše uvedené účely nepoužijeme.

3. Sdílení, přenos a zveřejnění osobních informací

Za účelem zajištění bezpečnosti vašich osobních informací dodržujeme princip minimalizace při sdílení, přenosu nebo zveřejnění osobních informací:
a. Jako nadnárodní společnost můžeme v případě potřeby sdílet vaše osobní údaje s našimi dceřinými společnostmi, abychom vám mohli nabízet včasné služby.
b. Minimální a nezbytné informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli poskytnout služby související s poprodejní údržbou a přepravou zboží.

c. Pro převod vašich osobních údajů během fúze, akvizice, likvidace konkurzu, převodu majetku nebo jiných podobných transakcí budeme požadovat, aby nová společnost nebo organizace, které mají vaše osobní údaje, byly nepřetržitě vázány požadavky, závazky a záruky popsané v těchto zásadách. Nová společnost nebo organizace by například neměla používat vaše osobní informace mimo uvedené účely. V opačném případě budeme požadovat, aby vás nová společnost nebo organizace znovu požádala o odpovídající oprávnění.
d. Vaše osobní informace můžeme sdělit i orgánům činným v trestním řízení či jiným státním orgánům, pokud se budeme domnívat, že toto sdělením vašich osobních údajů je v souladu s platnými zákony nebo reaguje na související právní řízení.

Se všemi společnostmi, organizacemi a jednotlivci, kteří sdílejí vaše osobní údaje, podepíšeme přísné dohody o zpracování osobních údajů. Kromě toho od nich budeme požadovat, aby vaše osobní informace zpracovávali v přísném souladu s našimi bezpečnostními normami, požadavky těchto zásad a souvisejícími bezpečnostními předpisy. Pokud budeme sdílet, přenášet nebo zveřejňovat vaše osobní informace v zemi, kde neexistují žádné platné zákony prosazují ochranu osobních údajů na stejné úrovni jako v zemi, kde se nacházíte (například vaše osobní informace budou přeneseny z Evropského hospodářského prostoru do země, která nemá žádné platné právní předpisy pro ochranu osobních údajů), zpracujeme související otázky podle článku 7 těchto zásad, abychom zaručili zákonný převod a bezpečnost vašich osobních informací.

4. Přístup k vašim osobním informacím a jejich správa

Pokud nám předložíte své osobní údaje, zajistěte správnost těchto informací. Pokud se vaše osobní údaje změnily (například se změnila vaše adresa), jste povinni aktualizovat své osobní informace včas.

Z hlediska požadavků příslušných zákonů můžete: (1) mít přístup k vašim osobním informacím, které máme v držení; (2) aktualizovat nebo opravit některé z nepřesných osobních informací; (3) odmítnout umožnit nám používat vaše osobní informace; a (4) požádat nás, abychom vaše osobní informace omezili nebo odstranili, a (5) vyžadovat, abychom vyhověli vaší žádosti o přenositelnost dat

Pokud se rozhodnete tato práva uplatnit, můžeme po vás požadovat předložení písemné žádosti a ověření vaší totožnosti. Za takové procesy obvykle nic neúčtujeme, pokud váš požadavek nepřekračuje limit běžných požadavků. Pokud máte jakékoli dotazy na přístup k vašim osobním údajům nebo jejich správě, kontaktujte nás podle kontaktních informací uvedených v článku 9 těchto zásad.

5. Ochrana a uložení osobních informací

Posílením fyzických, administrativních a technických opatření (jako je systém kontroly přístupu, monitorovací systém, šifrování, anonymizace, pseudonymizace a bezpečnostní školení zaměstnanců) pro osobní informace se budeme snažit chránit osobní informace před neoprávněným přístupem, použitím, zpřístupněním, modifikací, poškozením, ztrátou a jinými formami protiprávního zpracování. Se specializovaným plánem kontinuity podnikání můžeme našim zákazníkům zaručit trvalou službu. V přísném souladu s mezinárodními normami budeme formulovat naše zásady a řízení zabezpečení informací a čas od času tyto zásady a postup zrevidujeme a zaktualizujeme. Kromě toho pozveme třetí strany, aby prozkoumaly naše bezpečnostní opatření, zda vyhovují našim obchodním požadavkům, jakož i našim požadavkům na technické změny a dohled. Ústředí a některé dceřiné společnosti ZTE mají certifikaci dle normy ISO27001 pro zabezpečení informací. Proto můžeme zaručit bezpečnost vašich osobních informací.

V rozsahu povoleném zákonem budeme ukládat vaše osobní údaje. Po uskutečnění příslušných projektů včas odstraníme vaše osobní informace za předpokladu, že tím nebudou porušeny platné zákony a předpisy. Když například v online nákupním středisku zavřete svůj účet, odstraníme všechny vaše registrační informace.

Osobní údaje jsou obvykle uloženy v místě, kde je podnik provozován. Vaše osobní údaje však mohou být na místě mimo vaši zemi, což závisí na umístění našeho datového centra. Přijmeme účinná opatření, která zaručí, že shromážděné osobní informace budou zpracovány v souladu s těmito zásadami a s právními předpisy platnými na místě uložení údajů. V rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem vás budeme informovat o jakékoli ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních informací, abyste mohli přijmout vhodná opatření k ochraně vašich práv.

6. Ochrana osobních informací dětí

Osobní informace dětí potřebuje zvláštní ochranu. Společnost ZTE nebude záměrně shromažďovat osobní informace od dětí bez předchozího souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud jde o osobní informace dětí shromážděné s předchozím souhlasem rodičů nebo opatrovníků, budeme je používat nebo sdělovat pouze v souladu s platnými místními zákony a výslovným souhlasem jejich rodičů nebo opatrovníků. Pokud společnost ZTE nalezne osobní informace dětí, které jsou shromažďovány bez předchozího souhlasu rodičů nebo opatrovníků, budou tyto informace co nejdříve odstraněny.

7. Přeshraniční přenos osobních informací

ZTE je nadnárodní korporace. Obecně se vaše osobní informace zpracovávají v zemi nebo oblasti, kde naše produkty nebo služby používáte. Osobní informace však můžete přenést do jiné země nebo oblasti, které mohou mít různé právní předpisy pro ochranu osobních informací. Chcete-li například vyřešit selhání produktu, můžeme přenést soubor protokolu, který obsahuje vaše osobní informace, do výzkumných ústavů ZTE pro další analýzu. Používáním služby System Update souhlasíte s přenosem osobních informací do jiné země nebo oblasti, uložením nebo zpracováním.Ať už tyto osobní údaje převedeme kamkoli, podnikneme všechny kroky, které jsou přiměřeně nezbytné, k zajištění bezpečného zacházení s vašimi údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a budeme vás informovat o cíli, příjemci a souvisejících informacích a přijmeme účinná opatření pro dosažení souladu s těmito zásadami a platnými místními zákony. Chcete-li například přenést osobní údaje, vyžádáme si váš předchozí souhlas nebo s vámi podepíšeme nezbytnou smlouvu o přenosu údajů.

8. Aktualizace těchto zásad

Tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány. Jsou-li tyto zásady revidovány, bezodkladně vydáme nejnovější revidovanou verzi těchto zásad na našich oficiálních webových stránkách. Souhlasíte s tím, že tyto webové stránky budete pravidelně navštěvovat, abyste se mohli podívat na tyto případné revize. Dojde-li k zásadní změně těchto zásad, upozorníme vás na tuto změnu prostřednictvím e-mailu, textových zpráv nebo automaticky otevíraných oken. Zásadní změna těchto zásad se týká snížení uživatelských práv nebo povinností, které jsou těmito zásadami dány, a souvisejí se zpracováním osobních údajů, změnou účelů pro zpracování osobních údajů, změnou typu citlivých osobních údajů nebo změnou vlastnické struktury (např. akvizice, fúze nebo úpadek) společnosti.

9. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této zásady nebo máte-li jakékoli požadavky či dotazy na vaše osobní údaje, zašlete nám prosím [email protected] e-mail. Odpovíme do 30 dnů.

Adresa:

Příjemce: Oddělení řízení kompatibility

Adresa: No. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Čínská lidová republika

PSČ: 518057

Nejste-li spokojeni s naší odpovědí nebo způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost nebo to nahlásit místnímu regulačnímu orgánu.

l Čína: Čínská správa kyberprostoru (http://www.cac.gov.cn) nebo místní kancelář veřejné bezpečnosti nebo průmyslové a obchodní správy.

l Evropská unie: další informace o regulačních orgánech pro ochranu údajů v různých členských státech získáte kliknutím na následující odkaz: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-protection-eu_en#dataprotectionauthorities

V jiných regionech získáte další informace o regulačních orgánech pro osobní informace od místní vlády.